Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดโทนเนอร์ TN002-120BLCL (Blue) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดโทนเนอร์ TN002-120BLCL (Blue)

ความจุ

120ml

เหมาะกับ

โทนเนอร์

Product Code : TN002-120BLCL


ราคา ขวดโทนเนอร์ TN002-120BLCL (Blue)

250 ชิ้น 32 บาท
1,000 ชิ้น 31 บาท
3,000 ชิ้น 30 บาท
5,000 ชิ้น 29 บาท

วัสดุ :

– PETG
– PMMA
– PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ