Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดปั๊มอากาศ BT008-040CLGD (GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดปั๊มอากาศ BT008-040CLGD (GOLD)

ความจุ

40ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : BT008-040CLGD


ราคา ขวดปั๊มอากาศ BT008-040CLGD (GOLD)

250 ชิ้น 30 บาท
1,000 ชิ้น 29.50 บาท
3,000 ชิ้น 29 บาท
5,000 ชิ้น 28.50 บาท

วัสดุ :

– ขวดแก้ว, ฝาAluminum

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ