Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดปั๊มอากาศ BT015-250CL (ใส) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดปั๊มอากาศ BT015-250CL (ใส)

ความจุ

250ml

เหมาะกับ

เจล

Product Code : BT015-250CL


ราคา ขวดปั๊มอากาศ BT015-250CL (ใส)

250 ชิ้น 22 บาท
1,000 ชิ้น 21.75 บาท
3,000 ชิ้น 21.50 บาท
5,000 ชิ้น 20 บาท

วัสดุ :

– PET+PP+PP

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ