Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดสเปรย์ SY007-050WHWH (WHITE) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดสเปรย์ SY007-050WHWH (WHITE)

ความจุ

50-60ml

เหมาะกับ

น้ำแร่

Product Code : SY007-050WHWH


ราคา ขวดสเปรย์ SY007-050WHWH (WHITE)

250 ชิ้น 38 บาท
1,000 ชิ้น 37 บาท
3,000 ชิ้น 36.50 บาท
5,000 ชิ้น 36 บาท

วัสดุ :

– PETG
– ฝา ABS
– PP
– ฝาครอบ AS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ