Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดสเปรย์ SY005-060PRWH (Purple) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดสเปรย์ SY005-060PRWH (Purple)

ความจุ

60-70ml

เหมาะกับ

น้ำหอม, น้ำแร่, แอลกอฮอล์

Product Code : SY005-060PRWH


ราคา ขวดสเปรย์ SY005-060PRWH (Purple)

250 ชิ้น 32 บาท
1,000 ชิ้น 31.50 บาท
3,000 ชิ้น 31 บาท
5,000 ชิ้น 30 บาท

วัสดุ :

– PETG

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ