Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดสเปรย์ SY004-020YLBK (Yellow) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดสเปรย์ SY004-020YLBK (Yellow)

ความจุ

20ml

เหมาะกับ

แอลกอฮอล์

Product Code : SY004-020YLBK


ราคา ขวดสเปรย์ SY004-020YLBK (Yellow)

250 ชิ้น 13.50 บาท
1,000 ชิ้น 13.25 บาท
3,000 ชิ้น 12.75 บาท
5,000 ชิ้น 12.25 บาท

วัสดุ :

– PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ