Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดสเปรย์ SY002-060CLCL (ใส) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดสเปรย์ SY002-060CLCL (ใส)

ความจุ

60ml

เหมาะกับ

น้ำแร่

Product Code : SY002-060CLCL


ราคา ขวดสเปรย์ SY002-060CLCL (ใส)

250 ชิ้น 22.50 บาท
1,000 ชิ้น 22 บาท
3,000 ชิ้น 21 บาท
5,000 ชิ้น 20 บาท

วัสดุ :

– PETG
– PP
– PP

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ