รับออกแบบแพ็คเกจจิ้ง d2design portfolio

d 2 d e s i g n . c o • p a c k a g i n g • d e s i g n

ผลงานออกแบบกล่อง 64

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MR.ADAM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Charcoal Soap

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE WHITE SOAP

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 2

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SEQUINS

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Herb Republic

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AIMEE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MADAM CINDY

ผลงานออกแบบกล่อง 69

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ KIRA SUNSCREEN Protection Gel

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty

ผลงานออกแบบกล่อง 72

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PREAM SKINCARE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Collagen Soap

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ VANESSA V

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE LIFTING SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Health Skin Nature Bright

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE ROYAL HONEY SOAP

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARMITRY

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Kratiana

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA`MYST

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Areegin

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BOTAMED PAIN RELIEF

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NEW BRIGHT ILLUMINATING

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE BAMBOO CHARCOAL FOAM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JEWELS

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AR AUSTIN RACING

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ME AURA M+

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA RESTORATION SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIFIDA GALACTO

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PURE WHITE CREAM

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ GLUTA

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Bright Aura

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ RELEN

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ HOPE SO OVER NIGHT

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JCK SKIN CC SUNSCREEN

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ L-AURA Rejuvanate Serum

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SIXCRET WHITE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ FIORE

ผลงานออกแบบกล่อง 71

ผลงานออกแบบกล่อง 70

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Body Lotion

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FOUDATION SUNSCREEN

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAEZI

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 3

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SPF50

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Q2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FACIAL CLEANSING FOAM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ J-SERIES MALESMA SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DFADE Exclusive Set

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SUNDRIFT

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NACHU

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 3

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SMOOTH SUN SCREEN

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAMAS

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 1

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 1

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SENSOUOS & GLAMOUR

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 1

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ De`Riz

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Water Sunscreen

ผลงานออกแบบกล่อง 66