รับออกแบบแพ็คเกจจิ้ง d2design portfolio

d 2 d e s i g n . c o • p a c k a g i n g • d e s i g n

ผลงานออกแบบกล่อง 71

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ME AURA M+

ผลงานออกแบบกล่อง 114

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ผลงานออกแบบกล่อง 93

ผลงานออกแบบกล่อง 86

ผลงานออกแบบกล่อง 69

ผลงานออกแบบกล่อง 175

ผลงานออกแบบกล่อง 82

ผลงานออกแบบกล่อง 138

ผลงานออกแบบกล่อง 131

ผลงานออกแบบกล่อง 126

ผลงานออกแบบกล่อง 120

ผลงานออกแบบกล่อง 136

ผลงานออกแบบกล่อง 125

ผลงานออกแบบกล่อง 79

ผลงานออกแบบกล่อง 74

ผลงานออกแบบกล่อง 169

ผลงานออกแบบกล่อง 132

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SMOOTH SUN SCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 109

ผลงานออกแบบกล่อง 133

ผลงานออกแบบกล่อง 146

ผลงานออกแบบกล่อง 81

ผลงานออกแบบกล่อง 135

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 1

ผลงานออกแบบกล่อง 180

ผลงานออกแบบกล่อง 115

ผลงานออกแบบกล่อง 103

ผลงานออกแบบกล่อง 172

ผลงานออกแบบกล่อง 168

ผลงานออกแบบกล่อง 111

ผลงานออกแบบกล่อง 102

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SPF50

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ De`Riz

ผลงานออกแบบกล่อง 148

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE ROYAL HONEY SOAP

ผลงานออกแบบกล่อง 107

ผลงานออกแบบกล่อง 153

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE LIFTING SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 3

ผลงานออกแบบกล่อง 85

ผลงานออกแบบกล่อง 90

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Charcoal Soap

ผลงานออกแบบกล่อง 141

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE

ผลงานออกแบบกล่อง 178

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FOUDATION SUNSCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 91

ผลงานออกแบบกล่อง 165

ผลงานออกแบบกล่อง 64

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NACHU

ผลงานออกแบบกล่อง 98

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ HOPE SO OVER NIGHT

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 1

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ VANESSA V

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PREAM SKINCARE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA RESTORATION SERUM

ผลงานออกแบบกล่อง 152

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA`MYST

ผลงานออกแบบกล่อง 185

ผลงานออกแบบกล่อง 155

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SIXCRET WHITE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Body Lotion

ผลงานออกแบบกล่อง 150

ผลงานออกแบบกล่อง 190

ผลงานออกแบบกล่อง 166

ผลงานออกแบบกล่อง 163

ผลงานออกแบบกล่อง 184

ผลงานออกแบบกล่อง 127

ผลงานออกแบบกล่อง 170

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Bright Aura

ผลงานออกแบบกล่อง 75

ผลงานออกแบบกล่อง 87

ผลงานออกแบบกล่อง 97

ผลงานออกแบบกล่อง 124

ผลงานออกแบบกล่อง 181

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SUNDRIFT

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 1

ผลงานออกแบบกล่อง 140

ผลงานออกแบบกล่อง 177

ผลงานออกแบบกล่อง 106

ผลงานออกแบบกล่อง 94

ผลงานออกแบบกล่อง 78

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Collagen Soap

ผลงานออกแบบกล่อง 151

ผลงานออกแบบกล่อง 134

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIFIDA GALACTO

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE BAMBOO CHARCOAL FOAM

ผลงานออกแบบกล่อง 99

ผลงานออกแบบกล่อง 160

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ L-AURA Rejuvanate Serum

ผลงานออกแบบกล่อง 108

ผลงานออกแบบกล่อง 92

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SEQUINS

ผลงานออกแบบกล่อง 144

ผลงานออกแบบกล่อง 167

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MR.ADAM

ผลงานออกแบบกล่อง 116

ผลงานออกแบบกล่อง 118

ผลงานออกแบบกล่อง 117

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MADAM CINDY

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARMITRY

ผลงานออกแบบกล่อง 104

ผลงานออกแบบกล่อง 186

ผลงานออกแบบกล่อง 72

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE WHITE SOAP

ผลงานออกแบบกล่อง 158

ผลงานออกแบบกล่อง 182

ผลงานออกแบบกล่อง 89

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 2

ผลงานออกแบบกล่อง 171

ผลงานออกแบบกล่อง 129

ผลงานออกแบบกล่อง 173

ผลงานออกแบบกล่อง 161

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JEWELS

ผลงานออกแบบกล่อง 162

ผลงานออกแบบกล่อง 159

ผลงานออกแบบกล่อง 95

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Kratiana

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NEW BRIGHT ILLUMINATING

ผลงานออกแบบกล่อง 84

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DFADE Exclusive Set

ผลงานออกแบบกล่อง 176

ผลงานออกแบบกล่อง 147

ผลงานออกแบบกล่อง 139

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Q2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ KIRA SUNSCREEN Protection Gel

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ GLUTA

ผลงานออกแบบกล่อง 142

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAEZI

ผลงานออกแบบกล่อง 121

ผลงานออกแบบกล่อง 83

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BOTAMED PAIN RELIEF

ผลงานออกแบบกล่อง 123

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ RELEN

ผลงานออกแบบกล่อง 156

ผลงานออกแบบกล่อง 77

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ J-SERIES MALESMA SERUM

ผลงานออกแบบกล่อง 179

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PURE WHITE CREAM

ผลงานออกแบบกล่อง 157

ผลงานออกแบบกล่อง 113

ผลงานออกแบบกล่อง 149

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 3

ผลงานออกแบบกล่อง 76

ผลงานออกแบบกล่อง 174

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AR AUSTIN RACING

ผลงานออกแบบกล่อง 137

ผลงานออกแบบกล่อง 105

ผลงานออกแบบกล่อง 70

ผลงานออกแบบกล่อง 100

ผลงานออกแบบกล่อง 189

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Herb Republic

ผลงานออกแบบกล่อง 183

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SENSOUOS & GLAMOUR

ผลงานออกแบบกล่อง 127

ผลงานออกแบบกล่อง 80

ผลงานออกแบบกล่อง 101

ผลงานออกแบบกล่อง 164

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Water Sunscreen

ผลงานออกแบบกล่อง 122

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ FIORE

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ผลงานออกแบบกล่อง 110

ผลงานออกแบบกล่อง 188

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AIMEE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAMAS

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FACIAL CLEANSING FOAM

ผลงานออกแบบกล่อง 187

ผลงานออกแบบกล่อง 143

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JCK SKIN CC SUNSCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 130

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Areegin

ผลงานออกแบบกล่อง 112

ผลงานออกแบบกล่อง 145

ผลงานออกแบบกล่อง 88

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Health Skin Nature Bright

ผลงานออกแบบกล่อง 73

ผลงานออกแบบกล่อง 96

ผลงานออกแบบกล่อง 119

ผลงานออกแบบกล่อง 154

ผลงานออกแบบกล่อง 128

ผลงานออกแบบกล่อง 128

ผลงานออกแบบกล่อง 67