รับออกแบบแพ็คเกจจิ้ง d2design portfolio

d 2 d e s i g n . c o • p a c k a g i n g • d e s i g n

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/cordyzhi999/apps/d2design/public/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_single_post/mpc_single_post.php on line 409

ผลงานออกแบบกล่อง 91

ผลงานออกแบบกล่อง 115

ผลงานออกแบบกล่อง 88

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAMAS

ผลงานออกแบบกล่อง 145

ผลงานออกแบบกล่อง 158

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE ROYAL HONEY SOAP

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SPF50

ผลงานออกแบบกล่อง 121

ผลงานออกแบบกล่อง 131

ผลงานออกแบบกล่อง 173

ผลงานออกแบบกล่อง 154

ผลงานออกแบบกล่อง 83

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NEW BRIGHT ILLUMINATING

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Herb Republic

ผลงานออกแบบกล่อง 185

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ผลงานออกแบบกล่อง 70

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Kratiana

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SMOOTH SUN SCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 142

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Bright Aura

ผลงานออกแบบกล่อง 103

ผลงานออกแบบกล่อง 175

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MADAM CINDY

ผลงานออกแบบกล่อง 182

ผลงานออกแบบกล่อง 176

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AIMEE

ผลงานออกแบบกล่อง 159

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ L-AURA Rejuvanate Serum

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ RELEN

ผลงานออกแบบกล่อง 178

ผลงานออกแบบกล่อง 155

ผลงานออกแบบกล่อง 186

ผลงานออกแบบกล่อง 124

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAEZI

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ME AURA M+

ผลงานออกแบบกล่อง 74

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ De`Riz

ผลงานออกแบบกล่อง 188

ผลงานออกแบบกล่อง 77

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FOUDATION SUNSCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 85

ผลงานออกแบบกล่อง 75

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SIXCRET WHITE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 2

ผลงานออกแบบกล่อง 143

ผลงานออกแบบกล่อง 105

ผลงานออกแบบกล่อง 138

ผลงานออกแบบกล่อง 146

ผลงานออกแบบกล่อง 100

ผลงานออกแบบกล่อง 161

ผลงานออกแบบกล่อง 167

ผลงานออกแบบกล่อง 147

ผลงานออกแบบกล่อง 177

ผลงานออกแบบกล่อง 78

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ผลงานออกแบบกล่อง 113

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ VANESSA V

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ผลงานออกแบบกล่อง 101

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NACHU

ผลงานออกแบบกล่อง 157

ผลงานออกแบบกล่อง 107

ผลงานออกแบบกล่อง 183

ผลงานออกแบบกล่อง 117

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PREAM SKINCARE

ผลงานออกแบบกล่อง 112

ผลงานออกแบบกล่อง 171

ผลงานออกแบบกล่อง 99

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ผลงานออกแบบกล่อง 165

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FACIAL CLEANSING FOAM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 1

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA RESTORATION SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 1

ผลงานออกแบบกล่อง 90

ผลงานออกแบบกล่อง 111

ผลงานออกแบบกล่อง 163

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SUNDRIFT

ผลงานออกแบบกล่อง 119

ผลงานออกแบบกล่อง 86

ผลงานออกแบบกล่อง 109

ผลงานออกแบบกล่อง 189

ผลงานออกแบบกล่อง 184

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE BAMBOO CHARCOAL FOAM

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ผลงานออกแบบกล่อง 87

ผลงานออกแบบกล่อง 106

ผลงานออกแบบกล่อง 174

ผลงานออกแบบกล่อง 102

ผลงานออกแบบกล่อง 81

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JEWELS

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARMITRY

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SENSOUOS & GLAMOUR

ผลงานออกแบบกล่อง 190

ผลงานออกแบบกล่อง 82

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DFADE Exclusive Set

ผลงานออกแบบกล่อง 122

ผลงานออกแบบกล่อง 164

ผลงานออกแบบกล่อง 160

ผลงานออกแบบกล่อง 187

ผลงานออกแบบกล่อง 149

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 2

ผลงานออกแบบกล่อง 140

ผลงานออกแบบกล่อง 151

ผลงานออกแบบกล่อง 137

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Body Lotion

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE LIFTING SERUM

ผลงานออกแบบกล่อง 156

ผลงานออกแบบกล่อง 169

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty

ผลงานออกแบบกล่อง 114

ผลงานออกแบบกล่อง 73

ผลงานออกแบบกล่อง 64

ผลงานออกแบบกล่อง 127

ผลงานออกแบบกล่อง 76

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SEQUINS

ผลงานออกแบบกล่อง 168

ผลงานออกแบบกล่อง 69

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PURE WHITE CREAM

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ผลงานออกแบบกล่อง 71

ผลงานออกแบบกล่อง 150

ผลงานออกแบบกล่อง 172

ผลงานออกแบบกล่อง 80

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Collagen Soap

ผลงานออกแบบกล่อง 98

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE WHITE SOAP

ผลงานออกแบบกล่อง 139

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ J-SERIES MALESMA SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Q2

ผลงานออกแบบกล่อง 89

ผลงานออกแบบกล่อง 148

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BOTAMED PAIN RELIEF

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA`MYST

ผลงานออกแบบกล่อง 166

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MR.ADAM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIFIDA GALACTO

ผลงานออกแบบกล่อง 95

ผลงานออกแบบกล่อง 133

ผลงานออกแบบกล่อง 120

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ผลงานออกแบบกล่อง 181

ผลงานออกแบบกล่อง 170

ผลงานออกแบบกล่อง 153

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ผลงานออกแบบกล่อง 141

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 1

ผลงานออกแบบกล่อง 92

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ KIRA SUNSCREEN Protection Gel

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 2

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ HOPE SO OVER NIGHT

ผลงานออกแบบกล่อง 130

ผลงานออกแบบกล่อง 116

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AR AUSTIN RACING

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Water Sunscreen

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Charcoal Soap

ผลงานออกแบบกล่อง 108

ผลงานออกแบบกล่อง 93

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ GLUTA

ผลงานออกแบบกล่อง 132

ผลงานออกแบบกล่อง 128

ผลงานออกแบบกล่อง 118

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 3

ผลงานออกแบบกล่อง 162

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ FIORE

ผลงานออกแบบกล่อง 129

ผลงานออกแบบกล่อง 96

ผลงานออกแบบกล่อง 179

ผลงานออกแบบกล่อง 180

ผลงานออกแบบกล่อง 97

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Areegin

ผลงานออกแบบกล่อง 125

ผลงานออกแบบกล่อง 152

ผลงานออกแบบกล่อง 127

ผลงานออกแบบกล่อง 84

ผลงานออกแบบกล่อง 72

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JCK SKIN CC SUNSCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 134

ผลงานออกแบบกล่อง 79

ผลงานออกแบบกล่อง 126

ผลงานออกแบบกล่อง 104

ผลงานออกแบบกล่อง 110

ผลงานออกแบบกล่อง 136

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Health Skin Nature Bright

ผลงานออกแบบกล่อง 135

ผลงานออกแบบกล่อง 144

ผลงานออกแบบกล่อง 94

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 3

ผลงานออกแบบกล่อง 123

ผลงานออกแบบกล่อง 128