รับออกแบบแพ็คเกจจิ้ง d2design portfolio

d 2 d e s i g n . c o • p a c k a g i n g • d e s i g n

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/cordyzhi999/apps/d2design/public/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_single_post/mpc_single_post.php on line 409

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty

ผลงานออกแบบกล่อง 103

ผลงานออกแบบกล่อง 113

ผลงานออกแบบกล่อง 134

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Kratiana

ผลงานออกแบบกล่อง 175

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 1

ผลงานออกแบบกล่อง 141

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ผลงานออกแบบกล่อง 72

ผลงานออกแบบกล่อง 73

ผลงานออกแบบกล่อง 79

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ME AURA M+

ผลงานออกแบบกล่อง 164

ผลงานออกแบบกล่อง 100

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA RESTORATION SERUM

ผลงานออกแบบกล่อง 149

ผลงานออกแบบกล่อง 92

ผลงานออกแบบกล่อง 182

ผลงานออกแบบกล่อง 154

ผลงานออกแบบกล่อง 74

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JEWELS

ผลงานออกแบบกล่อง 132

ผลงานออกแบบกล่อง 145

ผลงานออกแบบกล่อง 90

ผลงานออกแบบกล่อง 111

ผลงานออกแบบกล่อง 112

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Water Sunscreen

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NACHU

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Health Skin Nature Bright

ผลงานออกแบบกล่อง 105

ผลงานออกแบบกล่อง 128

ผลงานออกแบบกล่อง 171

ผลงานออกแบบกล่อง 181

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Herb Republic

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SENSOUOS & GLAMOUR

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MR.ADAM

ผลงานออกแบบกล่อง 116

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SPF50

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Areegin

ผลงานออกแบบกล่อง 110

ผลงานออกแบบกล่อง 131

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SMOOTH SUN SCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 148

ผลงานออกแบบกล่อง 84

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SIXCRET WHITE

ผลงานออกแบบกล่อง 99

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ MADAM CINDY

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 3

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE LIFTING SERUM

ผลงานออกแบบกล่อง 85

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FOUDATION SUNSCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 123

ผลงานออกแบบกล่อง 122

ผลงานออกแบบกล่อง 153

ผลงานออกแบบกล่อง 172

ผลงานออกแบบกล่อง 184

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ GLUTA

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Collagen Soap

ผลงานออกแบบกล่อง 126

ผลงานออกแบบกล่อง 167

ผลงานออกแบบกล่อง 151

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ VANESSA V

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Body Lotion

ผลงานออกแบบกล่อง 75

ผลงานออกแบบกล่อง 107

ผลงานออกแบบกล่อง 87

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ผลงานออกแบบกล่อง 160

ผลงานออกแบบกล่อง 101

ผลงานออกแบบกล่อง 76

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ HOPE SO OVER NIGHT

ผลงานออกแบบกล่อง 65

ผลงานออกแบบกล่อง 71

ผลงานออกแบบกล่อง 115

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ KIRA SUNSCREEN Protection Gel

ผลงานออกแบบกล่อง 146

ผลงานออกแบบกล่อง 129

ผลงานออกแบบกล่อง 114

ผลงานออกแบบกล่อง 133

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ J-SERIES MALESMA SERUM

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 2

ผลงานออกแบบกล่อง 152

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PREAM SKINCARE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ L-AURA Rejuvanate Serum

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SEQUINS

ผลงานออกแบบกล่อง 98

ผลงานออกแบบกล่อง 179

ผลงานออกแบบกล่อง 137

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIFIDA GALACTO

ผลงานออกแบบกล่อง 108

ผลงานออกแบบกล่อง 178

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ PURE WHITE CREAM

ผลงานออกแบบกล่อง 173

ผลงานออกแบบกล่อง 95

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ELLEGA FACIAL CLEANSING FOAM

ผลงานออกแบบกล่อง 157

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE WHITE SOAP

ผลงานออกแบบกล่อง 163

ผลงานออกแบบกล่อง 162

ผลงานออกแบบกล่อง 135

ผลงานออกแบบกล่อง 125

ผลงานออกแบบกล่อง 102

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ De`Riz

ผลงานออกแบบกล่อง 120

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BIO VENITA 2

ผลงานออกแบบกล่อง 80

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 2

ผลงานออกแบบกล่อง 155

ผลงานออกแบบกล่อง 97

ผลงานออกแบบกล่อง 187

ผลงานออกแบบกล่อง 68

ผลงานออกแบบกล่อง 94

ผลงานออกแบบกล่อง 64

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRITTA SUNDRIFT

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Bright Aura

ผลงานออกแบบกล่อง 169

ผลงานออกแบบกล่อง 106

ผลงานออกแบบกล่อง 86

ผลงานออกแบบกล่อง 127

ผลงานออกแบบกล่อง 83

ผลงานออกแบบกล่อง 168

ผลงานออกแบบกล่อง 166

ผลงานออกแบบกล่อง 158

ผลงานออกแบบกล่อง 159

ผลงานออกแบบกล่อง 139

ผลงานออกแบบกล่อง 156

ผลงานออกแบบกล่อง 96

ผลงานออกแบบกล่อง 165

ผลงานออกแบบกล่อง 177

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ RELEN

ผลงานออกแบบกล่อง 121

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AIMEE

ผลงานออกแบบกล่อง 147

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ FIORE

ผลงานออกแบบกล่อง 161

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAEZI

ผลงานออกแบบกล่อง 144

ผลงานออกแบบกล่อง 150

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 3

ผลงานออกแบบกล่อง 174

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA CRIA 1

ผลงานออกแบบกล่อง 188

ผลงานออกแบบกล่อง 185

ผลงานออกแบบกล่อง 109

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BS Beauty Charcoal Soap

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Q2

ผลงานออกแบบกล่อง 81

ผลงานออกแบบกล่อง 186

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ JCK SKIN CC SUNSCREEN

ผลงานออกแบบกล่อง 93

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE

ผลงานออกแบบกล่อง 88

ผลงานออกแบบกล่อง 104

ผลงานออกแบบกล่อง 142

ผลงานออกแบบกล่อง 77

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARMITRY

ผลงานออกแบบกล่อง 67

ผลงานออกแบบกล่อง 119

ผลงานออกแบบกล่อง 140

ผลงานออกแบบกล่อง 124

ผลงานออกแบบกล่อง 143

ผลงานออกแบบกล่อง 130

ผลงานออกแบบกล่อง 69

ผลงานออกแบบกล่อง 170

ผลงานออกแบบกล่อง 138

ผลงานออกแบบกล่อง 189

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BRIDAL SKIN 1

ผลงานออกแบบกล่อง 117

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ผลงานออกแบบกล่อง 128

ผลงานออกแบบกล่อง 91

ผลงานออกแบบกล่อง 78

ผลงานออกแบบกล่อง 89

ผลงานออกแบบกล่อง 136

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DUDEEZONE BAMBOO CHARCOAL FOAM

ผลงานออกแบบกล่อง 118

ผลงานออกแบบกล่อง 183

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BOTAMED PAIN RELIEF

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SAY SKINCARE ROYAL HONEY SOAP

ผลงานออกแบบกล่อง 180

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ NEW BRIGHT ILLUMINATING

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ AR AUSTIN RACING

ผลงานออกแบบกล่อง 176

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ LA`MYST

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ADAMAS

ผลงานออกแบบกล่อง 190

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ DFADE Exclusive Set

ผลงานออกแบบกล่อง 82

ผลงานออกแบบกล่อง 70

ผลงานออกแบบกล่อง 66

ผลงานออกแบบกล่อง 127