Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ออกแบบแพคเกจจิ้ง (Packaging Design) หมายถึงอะไรสำคัญแค่ไหนมาดูกัน

ออกแบบแพคเกจจิ้ง (Packaging Design) หมายถึงอะไรสำคัญแค่ไหนมาดูกัน

ออกแบบpackaging ให้สวยกับ 6 ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบงาน Digital
June 14, 2017
ออกแบบกล่องครีม 4 ไอเดีย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ครีมยังไงให้เป๊ะปังน่าซื้อ
June 15, 2017

ออกแบบแพคเกจจิ้ง (Packaging Design) หมายถึงอะไรสำคัญแค่ไหนมาดูกัน

ออกแบบ Packaging Design  หมายถึงอะไรสำคัญแค่ไหนอาจมีหลาย ๆ คนที่กำลังสงสัยอยู่ ซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากที่ได้ให้ความหมายของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging Design  ไว้มากมาย ดังนี้


ออกแบบแพคเกจจิ้ง (Packaging Design) หมายถึง

  • หมายถึง งาน ออกแบบแพคเกจจิ้งต้องอาศัยเรื่องเทคนิคและความชำนาญ ด้านประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ สำหรับออกแบบและผลิตตัวบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นมา เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้า ตลอดจนสำหรับประโยชน์ใช้สอย เช่น ความสะดวกสบายในการหิ้ว สะดวกสบายในพกพาหรือการใช้ เป็นต้น
  • หมายถึง กลุ่มงานของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนด้านการออกแบบ ด้านการผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อสินค้าของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับฉลาก และยี่ห้อ
  • หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
  • หมายถึง การใช้ตัวเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และใช้เศรษฐศาสตร์ มาออกแบบแพคเกจจิ้ง เพื่อหาวิธีการรักษาสภาพเดิมของสินค้าให้ปลอดภัย จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคลำดับสุดท้าย เพื่อให้มียอดขายมากที่สุดและมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด
  • หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการผลิตรูปร่างหน้าตาของภาชนะบรรจุให้คงทน และยังหมายถึงสิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย
  • คือเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ สามารถมองได้ในหลายแง่มุม ซึ่งก็มาจากบุคคลฝ่ายต่าง ๆ สำหรับกระบวนการผลิตสินค้า นั่นคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดคำนึงถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์และด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาด้านต้นทุนและประสิทธิภาพการบรรจุ ฝ่ายจัดซื้อจะคิดคำนึงถึงต้นทุนของวัสดุ และฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และสีสันที่สะดุดตาช่วยให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้มาก ด้วยเหตุนี้ Packaging ที่มีประสิทธิภาพที่สูงและที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ จากการคิดคำนวณของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุที่มีน้ำหนักเบาและมีราคาต้นทุนต่ำ แต่ก็ยังมีรูปทรงที่สวยงาม และให้ความคุ้มครอง ปลอดภัยกับสินค้าภายในได้
  • หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำขึ้นมาในระหว่างขบวนการทางตลาด ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์ในภาชนะบรรจุ
  • หมายถึง การใช้วัสดุ จำพวก กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ และอื่นๆ มาประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า สำหรับประโยชน์ในการใช้สอยให้มีความแข็งแรง มีความสวยงาม มีได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้สินค้า ทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้าอีกด้วย

บทความใกล้เคียงที่น่าสนใจ – ออกแบบแพคเกจ 5 ไอเดียสุดแนวที่ได้รางวัลระดับโลก


ส่วนความหมายของภาชนะบรรจุ หรือ Package มีผู้ให้คำจำกัดความไว้เช่นกัน ดังนี้

  1. Package หมายถึง สิ่งที่ห่อหุ้มหรือตัวบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์สินค้าจากแหล่งผู้ผลิตไปให้ยังแหล่งผู้บริโภค หรือแหล่งที่ใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นคือการป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงสภาพตลอด ให้ปลอดภัย และรักษาคุณภาพให้ได้มากที่สุด
  2. Package หมายถึง สิ่งที่ทำหน้าที่ในการรองรับหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการซื้อ ตลอดจนช่วยแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ออกแบบแพคเกจจิ้งออกแบบแพคเกจจิ้ง

ออกแบบแพคเกจจิ้ง


คุณอาจสนใจบทความนี้ – กล่องแพคเกจ และความเป็นมาของมนุษย์ที่คุณไม่เคยรู้


Designer D2design
Designer D2design
ผู้บริหารบริษัท D2Design จำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ครีม/เครื่องสำอางที่ดีที่สุด