Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กล่องแพคเกจ และความเป็นมาของมนุษย์กับแพคเกจจิ้งที่คุณอาจไม่เคยรู้

กล่องแพคเกจ และความเป็นมาของมนุษย์กับแพคเกจจิ้งที่คุณอาจไม่เคยรู้

กล่องผลิตภัณฑ์ ทำให้เก๋ได้ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
June 15, 2017
ออกแบบแบนเนอร์ ให้สวยปังกว่าเดิมด้วยเทคนิคการเลือกสี
June 15, 2017

กล่องแพคเกจ และความเป็นมาแพคเกจจิ้ง

กล่องแพคเกจ และมนุษย์มีวิวัฒนาการที่พัฒนามากจากยุคก่อนๆ อยู่ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อปัจจัย และองค์ประกอบ ทักษะในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะจากแรก มนุษย์จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ด้วยการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์จำนวนน้อย

แต่ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการแบ่งกลุ่มอาศัย ออกเป็นกลุ่มๆ การเพาะปลูกที่ใช้เฉพาะเพียงบริโภคในครอบครัวเริ่มมีไม่พอ จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนที่ขยายกว้างขวางออกไป จนในที่สุดระบบการผลิตสิ่งต่างๆ ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ หรืออาหาร และอัญมณีต่างๆ

กล่องแพคเกจ

ในช่วงนี้ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กัน แต่ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนขยายวงกว้างจนเริ่มมีการซื้อขาย และก็ขยายวงกว้างออกไปอีก ทำให้กล่องแพคเกจใหม่ๆ จึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย เริ่มมีการคิดค้นและประดิษฐ์กล่องแพคเกจในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกันเอง จากการศึกษาในเรื่องวิวัฒนาการของกล่องแพคเกจที่เกี่ยวกับมนุษย์ เราจะแบ่งประเภทของกล่องแพคเกจออกได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. กล่องแพคเกจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดธรรมชาติที่สร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางธรรมชาติของตัวเองไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาด โดยจะสร้างให้มีความเหมาะสมกับผลผลิตของตนเอง

กล่องแพคเกจ

  1. กล่องแพคเกจที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา โดยคิดค้น ประดิษฐ์มาจากวัสดุต่าง ๆ ที่เพื่อตอบสนองประโยชน์ และยังให้ความสะดวกสบายอีกด้วย

กล่องแพคเกจ


คุณอาจสนใจบทความนี้ – การทำบรรจุภัณฑ์ 5 ไอเดียทำยังไงให้โดนใจ


ใครจะรู้ล่ะว่าคนไทยเป็นชาติที่มีนักออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถเยอะมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ที่อำนวยความสะดวกได้อย่างดี โดยนำมาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดสานภาชนะต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ไผ่ หวาย โดยกล่องแพคเกจเหล่านี้จะมีรูปร่างลักษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี บางผลิตภัณฑ์ก็เหมาะสำหรับการบรรจุสิ่งของต่างๆ

จากการที่มนุษย์เราได้คิดนำวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ให้เป็นกล่องแพคเกจที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้น และเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าในส่วนของการตลาดเพิ่มมากขึ้น กล่องแพคเกจก็จะเข้ามามีบทบาทที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตลาดอีกด้วย ดังนั้นจึงได้มีการสร้างสรรค์ ค้นคว้า ประดิษฐ์กล่องแพคเกจแบบใหม่ๆ รูปทรง แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงและค้นหาวัสดุสำหรับการสร้างกล่องแพคเกจให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

Designer D2design
Designer D2design
ผู้บริหารบริษัท D2Design จำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ครีม/เครื่องสำอางที่ดีที่สุด